U hebt uw zoon of dochter voor het schooljaar 2016-2017 in het eerste jaar (Latijn of moderne wetenschappen) ingeschreven in BimSem. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. De inschrijving van uw zoon of dochter wordt automatisch gerealiseerd, op voorwaarde dat u ten laatste op maandag 4 juli de volgende documenten aan de school bezorgt.

  • het originele getuigschrift basisonderwijs (geen kopie);
  • een kopie* van het eindrapport zesde leerjaar (jaaroverzicht);
  • het ingevulde document organisatorische gegevens (in bijlage);
  • het ingevulde document individueel leerlingendossier (in bijlage);
  • eventueel de ingevulde BASO-fiche;
  • eventueel een kopie* van het studiekeuzeadvies;
  • eventueel: als u dit schooljaar een schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap voor één van uw kinderen ontvangt, een kopie van de brief van de dienst studietoelagen of een bankafschrift als bewijs.

* Uiteraard kunnen wij voor u op school de nodige kopieën maken.

De intakegesprekken vinden plaats vanaf donderdag 30 juni t.e.m. maandag 4 juli, telkens van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur, op zaterdag van 9 tot 12 uur. U hoeft geen afspraak te maken.