Op 27 april werden onze leerlingen van het vierde jaar ondergedompeld in de vluchtelingenproblematiek. Een hele dag lang maakten de vierdejaars kennis met culturen die normaal gezien ver van hun bed staan. Ze begonnen de dag met een (h)eerlijk ontbijt (een concept met tafels tussen rijken en armen) en maakten daarna kennis met twee vluchtelingen, die in kleine kring hun verhaal vertellen.

Voor BimSem is het vormen van leerlingen tot wereldburgers met een brede visie een belangrijk streefdoel. In onze lessen en via vakoverstijgende projecten laten we onze leerlingen nadenken over hun plaats in de maatschappij en wat ze kunnen bijdragen aan de wereld. Zo organiseert BimSem op donderdag 27 april haar jaarlijkse mondiale vormingsdag voor de vierdejaars. Dit project is een belangrijke schakel in het traject rond wereldburgerschap dat we voor onze leerlingen van het eerste tot het zesde jaar hebben uitgezet.

Op deze manier kwam een heel actueel thema van het abstracte tv-scherm naar de concrete leefwereld van onze leerlingen. We merken dat die rechtstreekse confrontatie -in beperkte groepen- met verhalen uit eerste hand een grote impact heeft op het denken en handelen van de leerlingen. ’s Namiddags komen de leerlingen via workshops in contact met verschillende aspecten van vreemde culturen, bvb. didgeridoo, Afrikaanse percussie, Ethiopische juwelen, Indonesisch koken, Baila Zumba….

Het concrete programma zag er als volgt uit:

8.30 uur – 9.20 uur                          eerlijk ontbijt (met producten van Oxfam Wereldwinkel)

9.20 uur – 11.15 uur                       getuigenissen van vluchtelingen (elke leerling luistert naar twee getuigenissen)

11.15 uur – 12.05 uur                     Canvas-documentaire “Het businessmodel vluchteling” (oorspr. “Refugees – a lucrative business”, Point du jour – 2015) en nabespreking getuigenissen

13.20 uur – 15.00 uur                     workshops (Afrikaanse dans, Henna schilderen, Baila Zumba, Aziatische massage…)

15.10 uur – 16.00 uur                     reflectie en evaluatie en kleine slotreceptie met Fair Trade-producten