Vanmorgen kwam BimSem via een artikel in Het Laatste Nieuws in een mediastorm terecht. Een leerling uit het 6de jaar had de redactie een mail gestuurd over feiten die zich hadden voorgedaan in de les LO. De school was op dat ogenblik reeds volop bezig om de situatie uit te klaren en de band tussen de betrokken leerlingen en leerkracht te herstellen. We zijn ook blij dat we daar als school in geslaagd zijn.

De berichtgeving in de media weegt zowel bij leerkrachten als leerlingen zwaar omdat deze komt op een moment dat de partijen reeds verzoend waren.

Deze voormiddag kwam de bewuste leerling, samen met een aantal klasgenoten, langs om te zeggen dat zij het heel spijtig vinden dat BimSem hierdoor de nationale media heeft gehaald. Zij hebben aangegeven dat ze zich enorm gesteund voelen door de aanpak van de school en willen heel graag de band met de leerkracht terug opbouwen.

In een open brief schrijven de betrokken leerlingen: “Eerst en vooral willen we de feiten niet ontkennen of minimaliseren; maar we stonden al veel verder in de verwerking van het incident dan dat de media vandaag doet uitschijnen. We kunnen met trots terugkijken op de afgelopen 6 jaren: jaren zonder problemen en boordevol leuke momenten. Dit feit weegt niet op tegen alle mooie herinneringen die we ons leven lang zullen meedragen.”

Wij blijven als BimSem staan voor een opvoeding in verbondenheid met onze leerlingen. Wij zijn meer dan ooit fier op onze leerlingen, op onze leerkrachten en op al onze medewerkers. Of zoals de leerlingen schrijven: “Laat ons antwoord sterker zijn dan de verdeeldheid.”