In een aantal klassen van het eerste jaar wordt geëxperimenteerd met co-teaching, samenwerkend leren en werkvormen die de zelfstandigheid bevorderen. Zo gaan de leerlingen deze week zelfstandig aan de slag tijdens de les wiskunde. Ze verwerken de leerstof over het kleinste gemeen veelvoud en de grootste gemene deler in kleine groepjes en kunnen eigen keuzes maken bij het inoefenen. Voor elke gemaakte oefening kunnen ze BimSemCoins verdienen. Uiteraard leveren moeilijkere oefeningen meer Coins op dan gemakkelijke oefeningen. Als een groepje vast komt te zitten bij een oefening, kunnen ze bijkomende tips vragen aan de leerkracht, maar dan moeten ze weer Coins inleveren… Wanneer een groepje een bepaalde hoeveelheid BimSemCoins heeft verzameld, krijgen ze een beloning, bijvoorbeeld een extra tip bij de volgende toets.

En of dit spelelement motiverend werkt: de wiskundeoefeningen werden nog nooit zo vlot en zo gretig verwerkt… En de leerlingen leren nog beter samenwerken ook. Dubbel winst!