Voor het schooljaar 2019-2020 had de Vlaamse Regering een wijziging van het inschrijvingsdecreet aangekondigd. Dit decreet gaat echter dit jaar niet in voege. Dat betekent dat scholen moeten teruggrijpen naar de ‘oude’ inschrijvingsprocedure. In BimSem zullen we proberen om de inschrijvingen voor het eerste jaar voor het schooljaar 2019-2020 opnieuw via een aanmeldingsprocedure bij een callcenter te laten verlopen. Deze aanmeldingsprocedure moet echter nog door de bevoegde instanties goedgekeurd worden. Raadpleeg regelmatig deze webpagina voor meer info. In de loop van de maand februari komt er vanuit de overheid definitief duidelijkheid. Wij hadden u hierover liever vroeger duidelijkheid verschaft, maar we zijn in deze afhankelijk van de beslissingen van de overheid.

Dat betekent dat we u nog geen definitief uitsluitsel kunnen geven over hoe de inschrijvingen voor het eerste jaar concreet zullen verlopen. Op onze infoavond van 19 maart en onze infodag van 23 maart 2019 bezorgen we u de nodige info over het concrete verloop van de inschrijvingen voor het eerste jaar.

INFOMOMENTEN EERSTE JAAR

Woensdag 27 februari 2019: 14.00 u. – 19.30 u.:  onderwijsbeurs (Technopolis)

Dinsdag 19 maart 2019: 19.30 u.: infoavond voor ouders met kinderen in het 5de en 6de leerjaar van de lagere school:

DEEL 1

 • 19.30 u.: hoe ziet de modernisering van het secundair onderwijs in BimSem eruit? Waarom? Wat? Hoe?
 • 20.15 u.: inschrijvingsprocedure
 • 20.30 u.: korte pauze
DEEL 2

20.40 u.:

 • studieaanbod BimSem
 • Hoe pakken we de overgang van lager naar secundair aan?
 • tips om uw kind te helpen bij een goede studiekeuze
ca. 21.15 u.: einde; mogelijkheid tot napraten bij drankje

Opgelet:

 • Infoavond is enkel bedoeld voor ouders, niet voor kinderen (voor mogelijk toekomstige leerlingen voorzien we een uitgebreide rondleiding op onze infodag van 23 maart)
 • Ouders die vorig jaar de infoavond al bijwoonden, kunnen na deel 1 vertrekken. Zo hebben ze de informatie over de modernisering sec. onderwijs en de inschrijvingsprocedure mee. Deel 2 komt ongeveer overeen met wat vorig jaar gezegd is.
 • Inschrijven voor deze infoavond is verplicht met vermelding van het aantal personen via infoavond@bimsem.be.

Zaterdag 23 maart 2019: 9.00 u. – 17.00 u.: infodag school voor toekomstige eerstejaars

 • Schoolbezoek + rondleiding (zowel voor 5de als voor 6de leerjaar);
 • infomomenten voor ouders van leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar: modernisering secundair onderwijs in BimSem

Zaterdag 27 april 2019: 13.00 u. – 17.00 u.: infodag school voor leerlingen die in het 2de tot 6de jaar willen instromen

twee bedoelingen:

 • Schoolbezoek + rondleiding
 • Registratie inschrijvingen eerste jaar

Opgelet:

Ouders en kinderen die op 27 april toch voor het eerste jaar willen langskomen, melden dit ten laatste op donderdag 25 april via info@bimsem.be. Zo kunnen we leerkrachten eerste graad voorzien die een rondleiding kunnen verzorgen.