INFOMOMENTEN EERSTE JAAR

Woensdag 28 februari 2018: 14.00 u. – 19.30 u.: onderwijsbeurs (Technopolis) + internaat

Dinsdag 6 maart 2018: 19.30 u.: infoavond voor ouders en leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar van de lagere school: voorstelling structuur secundair onderwijs; kennismaking met BimSem; informatie over de inschrijvingsprocedure; aangepast programma voor de aanwezige kandidaat-leerlingen.

Woensdag 21 maart 2018: 19.30 u.: infomoment over de inschrijvingsprocedure: enkel uitleg over de inschrijvingsprocedure; bedoeld voor ouders die uitgebreide infoavond vorig jaar al gevolgd hebben.

Zaterdag 21 april 2018: 9.00 u. – 17.00 u.: infodag school: twee bedoelingen:

 • registratie van de aanmelding van 17 april op school (6delj)
 • schoolbezoek + rondleiding (zowel voor 5delj en 6de lj)

VERLOOP INSCHRIJVINGEN EERSTE JAAR

 • Voorrangsperiode broers en zussen + kinderen van personeelsleden: vanaf zaterdag 10 maart 2018 (9.00 u. tot 12.00 u.) en de daaropvolgende twee weken (t.e.m. maandag 26 maart 2018) op afspraak via 015 20 35 30.
 • Andere eerstejaars: telefonische aanmelding bij een callcenter:
  • STAP 1dinsdag 17 april 2018, 19.00 – 21.00 u.: telefonische aanmelding via het callcenter op het nummer 078 15 15 65.
   • er moet op 17 april tussen 19.00 u. en 21.00 u. naar het nummer 078 15 15 65 (callcenter) getelefoneerd worden, NIET naar de school;
   • de handleiding voor de inschrijvingsprocedure kan u hier raadplegen. Vous trouverez le manuel concernant les inscriptions ici. You can find the manual for registrations here.
  • STAP 2: zaterdag 21 april 2018: INFODAG (van 9.00 tot 17.00 u.) en de daaropvolgende schooldagen t.e.m. vrijdag 18 mei (van 8.40 tot 11.30 u. en van 13.30 u. – 16.30 u. (woensdag tot 12.30 u.)): registratie van de aanmelding op school. We raden aan om de inschrijving te registreren op de infodag.

Opgelet! Er geldt in beperkte mate een voorrangsmaatregel voor:

* leerlingen uit gezinnen die het huidige of het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage
* leerlingen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs