REGELING CORONAVIRUS:

Beste ouders en internen

Alle activiteiten worden geschorst, wat betekent dat ons internaat zal sluiten. Voor internen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien (ouders die in de gezondheidssector werken, ouders in het buitenland, kinderen van rondtrekkende ouders, geplaatste kinderen,…) of voor internen die anders opgevangen worden door hun grootouders. Dat laatste wordt immers afgeraden.

Regeling:

-Tijdens de normale schooluren worden de internen opgevangen op school en na de schooluren worden de internen opgevangen op internaat. Het internaat is vanaf 16 u open.

-Op zondag binnenkomen is tot aan de paasvakantie niet meer mogelijk.

-De keuken van het internaat sluit vanaf maandag. Dat betekent dat we zullen proberen te werken met afhaalmaaltijden en dat we een beperkter assortiment hebben.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie….

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 15 mei 2020. Er kan een afspraak gemaakt worden met het internaat na 18 mei om de inschrijving te vervolledigen. .

Alle plaatsen voor het internaat voor het schooljaar 2019-2020 zijn volzet

Kennismaking en inschrijvingsprocedure

Het is niet gebruikelijk om de kandidaat-internen in te schrijven bij een eerste contact. Vooraf bezoeken de ouders met hun kind vrijblijvend het internaat en is er een gesprek met de internaatsdirectie. Daarvoor dient wel een afspraak te worden gemaakt.

Kostgelden 2020-2021

Het kostgeld is afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen. Alle maaltijden, overnachtingen en activiteiten van maandagnamiddag tot vrijdagnamiddag zijn inbegrepen in het kostgeld.

  • 1e – 4e leerjaar basisonderwijs – 2.700 euro per schooljaar
  • 5e – 6e leerjaar basisonderwijs – 2.900 euro per schooljaar
  • 1e – 2e jaar secundair onderwijs – 2.900 euro per schooljaar
  • 3e – 6e jaar secundair onderwijs – 3.000 euro per schooljaar

Internaatskosten voor kinderen van de lagere school zijn fiscaal aftrekbaar.

Wie een studiebeurs ontvangt, krijgt korting en ook voor meerdere kinderen op internaat is er een vermindering van het kostgeld voorzien.

Bij de inschrijving wordt een waarborg van 125 euro gevraagd. Dit bedrag wordt, na betaling van alle facturen, op het einde van het schooljaar teruggestort indien de kamer in goede staat wordt achtergelaten en wanneer de intern het internaat niet vroegtijdig heeft verlaten.

INFODAGEN INTERNAAT 2020

De infodag van het internaat die voorzien was op 21 maart is gezien de corona-crisis afgelast.

INSCHRIJVINGEN INTERNAAT schooljaar 2020-2021

Er kan een afspraak gemaakt worden met het internaat vanaf 1 juni om de inschrijving te vervolledigen.

Daarnaast kan er worden ingeschreven tijdens de zomervakantie van maandag 29 juni t.e.m. vrijdag 3 juli en van maandag 24 augustus t.e.m. vrijdag 28 augustus tussen 10.00 u. en 17.00 u. Indien u nadien nog wenst in te schrijven, kan dat na afspraak.

Contactgegevens:
Annick.beirinckx@bimsem.be: voor vragen betreffende organisatie en pedagogie
Dick.debacker@bimsem.be: voor vragen betreffende boekhouding/facturatie en infrastructuur