Kennismaking en inschrijvingsprocedure

Het is niet gebruikelijk om de kandidaat-internen in te schrijven bij een eerste contact. Vooraf bezoeken de ouders met hun kind vrijblijvend het internaat en is er een gesprek met de internaatsdirectie (A. Beirinckx of J. Van Cauwenbergh). Daarvoor dient wel een afspraak te worden gemaakt.

Kostgelden 

Het kostgeld is afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen. Leerlingen die een studietoelage ontvangen van de Dienst voor Studietoelagen, krijgen korting op het kostgeld.

INFODAG INTERNAAT 2018

Zaterdag 10 maart van 9.00 u. tot 16.00 u.

 • bezoek internaat en kennismaking;
 • start inschrijving nieuwe internen.

INFODAG SCHOOL EN INTERNAAT 2018

Bezoek en kennismaking school en internaat op zaterdag 21 april van 9.00 u. tot 17.00 u.

INSCHRIJVINGEN INTERNAAT schooljaar 2018-2019

 • van maandag 5 maart t.e.m. vrijdag 9 maart: voorrangsperiode voor broers en zussen (leerlingen die al een broer of zus op internaat hebben): alle weekdagen van 14.00 u. tot 18.00 u., enkel op afspraak (ook op woensdagnamidddag, niet op zaterdag). Het gaat hier om inschrijvingen voor alle jaren van het secundair en de lagere school
 • zaterdag 10 maart (9.00 u. tot 16.00 u.): start inschrijvingen nieuwe internen (die nog geen broer of zus op internaat hebben).
 • zaterdag 21 april (9.00 u. tot 17.00 u.)
 • In de loop van het derde trimester kan het internaat bezocht worden op afspraak via 015 20 36 88
 • zomerinschrijvingen:
  • van maandag 2 juli t.e.m. zaterdag 7 juli
  • van donderdag 16 augustus t.e.m. donderdag 23 augustus: elke weekdag (ma-vrij) tussen 9.00 u. en 12.00 u en tussen 14.00 en 18.00 u.
   Indien u nadien nog wenst in te schrijven, kan dat na telefonische afspraak met Annick Beirinckx of Joris Van Cauwenbergh.