3daagse-8810Het opvoedingsproject van een school zegt wat men in die school wil bereiken en vanuit welke inspiratie men daarbij vertrekt. Dit project wordt gedragen door een bepaalde kijk op de mens en op de wereld. De visie die bij een team overheerst, bepaalt de manier waarop gehandeld wordt en hoe leerplannen en onderwijsmethodes gehanteerd worden.

Centraal in ons opvoedingsproject staat het geven van ruimte aan leerlingen om zichzelf te ontplooien. De door een oud-leerling aangebrachte slagzin van de school is niet voor niets ‘Ruimte voor Ontwikkeling’. We doen dit vanuit een menselijke aanpak, op een motiverende manier en binnen maatschappijgerichte benadering. Een korte samenvatting van onze visie op het opvoeden van jongeren vind je hier.

Het volledige opvoedingsproject krijg je mee als je je inschrijft op onze school. Een digitale versie kan je hier raadplegen.

Ons opvoedingsproject is geënt op het concept van de ‘katholieke dialoogschool’ zoals dat door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen omschreven wordt. Als je meer wil weten over hoe dit concept de katholieke identiteit een stem geeft in dialoog met de andere levensbeschouwingen, neem dan gerust een kijkje op deze website.