Leerlingen uit 6ECMT/LAMT nemen deel aan E-twinning awards

Met de klassen 6ECMT en LAMT nam leerkracht geschiedenis Van den Noortgate deel aan de eTwinning awards. Onze zesdejaars werken via de computer virtueel samen met leerlingen uit de Franse school Anna-Judic in Semur-en-Auxois aan éénzelfde project. Continue reading “Leerlingen uit 6ECMT/LAMT nemen deel aan E-twinning awards”